top of page

Principal Investigator

Yuanming Li    Minjiang Professor, Fuzhou University, Fuzhou, China
Introduction :Yuanming was born and brought up in Fujian, China. He studied chemistry at Fuzhou University, China, where he finished his B.Sc. in 2008. He went to the Renmin university of China for his master...see more

Current Members

Lingyun Zhu

Rueiying Zhang

Jindong Xu

Ziyang Gan

Class 2022 Doctor
candidate

Class 2020 Master
candidate

Class 2021 Master
candidate

Class 2021 Master
candidate

Qiang Wang

Class 2021 Master
candidate

Jie Zhou

Class 2021 Master
candidate

Shuai Wu

Class 2021 Master
candidate

Hui Xu

Class 2022 Master
candidate

Kanghui Song

Class 2022 Master
candidate

Lingding Wang

Class 2022 Master
candidate

Yanxia Huang

Class 2022 Master
candidate

吉祥物_edited.png

MiaoMiao

Lab Mascot

Graduate

 Zekai Fang

2022 Graduate

Yuhang Yang

2022 Graduate

Weiming Zhong

2022 Graduate

bottom of page